IQY (Eastern Shan State and Wa Region)

 

Manager- U Sam Say

Certificate in Work Studies (IQY)

Phone 0940278586

လားရှိုးခရိုင်၊တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ဟွေခိုရွာ

လားရွိုးခရိုင္၊တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္၊ေဟြခိုရြာ

www.iqytechnicalcollege.com/iqywaregion.htm